Filter Media-Renfeng

- May 02, 2017 -

Disgrifiad:
Defnyddio ffibrau synthetig cemegol, yn unol â diamedr gwahanol
A'u dwysedd, yn cydymffurfio â'r cynnydd mewn dwysedd
Trwy broses heb ei wehyddu

Gall strwythur cynyddu dwysedd ffibrau yn raddol flocio
Gronynnau o wahanol feintiau ar lefelau dwysedd gwahanol. Mae wedi
Gallu mawr o faint llwch.

O dan gyflymder aer uwch bydd y gwahanydd yn dal i gadw'r
Siâp gwreiddiol. Mae ganddi fanteision bywyd cost isel a gwasanaeth hir

Gan ddefnyddio pwynt toddi gwahanol tu allan a thu mewn i'r ffibr,
Cafodd ffibrau tenau a tenau eu cydfasu â'i gilydd gan ffibrau toddi poeth

Mae glud chwistrellu llawn (chwistrellu gyda thriniaeth dri-ddimensiwn),
Semi-viscous (chwistrellu glud gyda thriniaeth arwyneb) ac anhysbys
(dim glud) i ddewis ohonynt

Cais
Yn addas ar gyfer y system gyflenwi aer ar ben y bwth chwistrellu
Wrth baentio ffatri i ddiogelu lefel uchel o lanweithdra a
Unffurfiaeth dosbarthu aer. Trapio gronynnau llwch bach ac atal
Llygredd paent.

Disgrifiad o'r Cynnyrch

Related Products